BURMISTRZ NYSY

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa               

 

 

Nysa, 01.03.2024 r.

PP.6730.16.2024.ZK

 

BURMISTRZ NYSY

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o zamieszczeniu w dniu 01.03.2024 r., w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Elizy Orzeszkowej w Nysie, planowanej do realizacji na działkach nr 11/2, 12/6, 17/23, 17/24, 17/25, 17/26 oraz częściach działek 11/45, 17/22, 243, obręb Zamłynie, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto, wraz z dołączonymi do niego dokumentami.

Uwagi do wniosku można wnosić:

-     w postaci papierowej w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Planowania Przestrzennego, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15,

-     w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres: nysa@www.nysa.pl

w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy oraz przedmiotu wniosku.

Z up. BURMISTRZA

Marek Rymarz

              Z-ca Burmistrza