Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej
w Domaszkowicach w zakresie dobudowy jednostronnego chodnika

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2024 r. o godzinie 11:00

 

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

-----------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BANACH

ul. Mariacka 22/1, 48-304 Nysa

 

Cena ofertowa brutto: 67.035,00 zł