Rozkład jazdy bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024r.

 

Materiały szkoleniowe dla komisji – prezentacja I

 

Materiały szkoleniowe dla komisji – prezentacja II

 

Materiały szkoleniowe dla komisji – przepisy, wytyczne

 

Plan Dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie w dniach 21.03-07.04.2024

 

Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Nysie w dniach 21.03-07.04.2024

 

Dyżur Urzędnika Wyborczego  

 

Informacja o pierwszych posiedzeniach OKW

 

Informacja o powołanych składach OKW

 

Losowanie jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nysie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 15.00, w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, II piętro, sala 209.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 marca 2024 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów komisji

 

Link do systemu informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

 

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów (uchwały PKW, informacje dot. tworzenia komitetów i rejestracji list w raz ze wzorami dokumentów, pozostałe informacje i wyjaśnienia): https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

 

Wykaz komitetów wyborczych zgłoszonych do rejestracji Komisarzom Wyborczym w Opolu I, II i III:

https://opole.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/komitety-wyborcze/wykaz-komitetow-wyborczych-zgloszonych-do-rejestracji-komisarzom-wyborczym-w-opolu-i-ii-i-iii

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej