Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego

– obiektów budowlanych – dróg gminnych publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia.

 

-----------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

FIRMA „LGM” Grzegorz Wiliński

Ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin

 Cena ofertowa brutto: 6.765,00 zł