Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną  mieszkańców  Białej Nyskiej, Goświnowic, Hajduk Nyskich i Kopernik- realizacja budżetu obywatelskiego

- doposażenie boiska sportowego w stałą trybunę dla kibiców oraz zakup i montaż  wiat dla zawodników w Kopernikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  28 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia

-----------------------------

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty.