Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nysa

Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2021 r. o godzinie 10:00

 

 

W załączeniu  

 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4674a6c0-ba49-40f1-8a54-d3d9dfe4795f

 

 

--------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

 I ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT

Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2021 r. o godzinie 10:00

 W załączeniu:

- pełna treść wyjaśnień katalog:  "6. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.zip"

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP plik: "7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP.pdf"

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

 Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień katalog:  "8. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2).zip"

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

 Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

 W załączeniu pełna treść wyjaśnień katalog:  "9. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3).pdf"

--------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  180.000,00 zł brutto.

--------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "10. zestawienie 39-2021.pdf"

-------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „11. zawiadomienie 39-2021.pdf”