Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wykonanie tablicy wyników na stadionie Polonii wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 października  2020 r. o godzinie 10 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

--------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

„Tomart” Agencja Reklamowa

ul. Bohaterów Warszawy 1, 48-300 Nysa

 

62.000,00 zł

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 66.000,00 zł brutto.