Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Oświetlenie w mieście i gminie – budowa oświetlenia przy ul. T. Jasińskiego, Obr. Westerplatte, 17 Września w Nysie – I etap”.      

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 września  2020 r. o godzinie 12:00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

-----------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

Pytanie

Na mapie w obszarze zielonym wykazane jest co  jest tematem przetargu. Słup nr 702/2/3/O jest poza obszarem z tym że łączy się ze słupami nr 702/2/14/O i 702/2/15/O (podwójna trasa na dz. nr 62/772 ul. Obrońców Westerplatte). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

W I etapie należy wykonać bezpośredni odcinek (przęsło linii kablowej) pomiędzy słupami: 702/2/14/o – 702/2/15/o jak na załączonym PZT.

Pozostała część i sposób rozwiązania technicznego połączenia ze słupem 702/2/3/o będzie realizowana w etapach następnych.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

ELBUD-KKT s.c. – P. Kurowski, V. Kurowska

48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 62f

52.810,22 zł

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 71.000,00 zł brutto.