Bieżące posiedzenia:

Komisja Rewizyjna - 15 maja 2023 r., godz. 8:30 - tryb stacjonarny

Komisja Oświaty i Polityki Społecznej - 25 maja 2023 r., godz. 9:00 - tryb zdalny

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej - 26 maja 2023 r., godz. 8:30 - tryb stacjonarny

Komisja Urbanistyki i Rolnictwa - 26 maja 2023 r., godz. 10:30 - tryb zdalny

Komisja Rewizyjna - 29 maja 2023 r., godz. 11:00 - tryb stacjonarny

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 30 maja 2023r., godz. 11:00 - tryb zdalny

Komisja Finansów - 30 maja 2023r., godz. 8:30 - tryb zdalny