Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2021-05-18 09:26:49 Agnieszka Złotowska Utworzenie
2021-05-18 09:34:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Bilans łączny 2020 r." w pozycji nr 1
2021-05-18 09:34:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Bilans UM na dzień 31.12.2020" w pozycji nr 2
2021-05-18 09:34:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Bilans z wykonania budzetu jst Gminy Nysa za 2020 r." w pozycji nr 3
2021-05-18 09:34:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja dodatkowa UM na dzien 30.12.2020r." w pozycji nr 4
2021-05-18 09:34:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Rachunek Zysków i Strat łączny 2020 r." w pozycji nr 5
2021-05-18 09:34:24 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Rachunek zysków i strat UM na dzień 31.12.2020" w pozycji nr 6
2021-05-18 09:34:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa łączna 2020 r." w pozycji nr 7
2021-05-18 09:34:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Zestawienie zmian funduszu jednostki UM na dzien 31.12.2020" w pozycji nr 8
2021-05-18 09:34:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Zestawienie zmian w funduszu jednostki łączny 2020 r." w pozycji nr 9
2021-05-18 09:34:40 Agnieszka Złotowska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Bilans UM na dzień 31.12.2020" na "Bilans UM 2020 r."
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Informacja dodatkowa UM na dzien 30.12.2020r." na "Informacja dodatkowa UM 2020r."
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rachunek zysków i strat UM na dzień 31.12.2020" na "Rachunek zysków i strat UM 2020r."
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zestawienie zmian funduszu jednostki UM na dzien 31.12.2020" na "Zestawienie zmian funduszu jednostki UM 2020 r."
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Bilans łączny 2020 r." w pozycji nr 10
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja dodatkowa łączna 2020 r." w pozycji nr 11
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja dodatkowa UM" w pozycji nr 12
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Rachunek zysków i strat łączny 2020" w pozycji nr 13
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Sprawozdania finansowe UM 2020 r." w pozycji nr 14
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' łącznie 2020 r." w pozycji nr 15
2021-05-19 13:52:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne 2020 r." w pozycji nr 16
2021-05-19 13:52:27 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-05-19 13:52:33 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-05-21 10:27:51 Agnieszka Złotowska Usunięto załącznik o nazwie "Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa łączna 2020 r."
2021-05-21 10:27:51 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa łączna 2020 r" w pozycji nr 7
2021-05-21 10:27:52 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2021-05-24 14:19:30 Agnieszka Złotowska Usunięto załącznik o nazwie "Sprawozdania finansowe UM 2020 r."
2021-05-24 14:19:30 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Bilans UM 2020r." w pozycji nr 16
2021-05-24 14:19:30 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Bilans z wykonania budżetu jst Gminy Nysa za 2020 r." w pozycji nr 17
2021-05-24 14:19:30 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja dodatkowa łączna 2020 r." w pozycji nr 18
2021-05-24 14:19:30 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Rachunek Zysków i Strat UM 2020 r." w pozycji nr 19
2021-05-24 14:19:30 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Zestawienie zmian w funduszu jednostki UM 2020 r." w pozycji nr 20
2021-05-24 14:19:31 Agnieszka Złotowska Aktualizacja

Powrót