Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2021-03-10 18:04:56 Jacek Krzywoń Utworzenie
2021-03-10 18:15:28 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP" w pozycji nr 1
2021-03-10 18:15:28 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "2. specyfikacja warunków zamówienia" w pozycji nr 2
2021-03-10 18:15:39 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "3. domunentacja projektowa z przedmiarem 1 z 2 " w pozycji nr 3
2021-03-10 18:15:50 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "3. domunentacja projektowa z przedmiarem 2 z 2" w pozycji nr 4
2021-03-10 18:15:50 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "4. wzór umowy" w pozycji nr 5
2021-03-10 18:15:50 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "5. formularz oferty" w pozycji nr 6
2021-03-10 18:16:54 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "5. formularz oferty"
2021-03-10 18:16:54 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "3. domunentacja projektowa z przedmiarem 1 z 2 "
2021-03-10 18:16:54 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "3. domunentacja projektowa z przedmiarem 2 z 2"
2021-03-10 18:16:54 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "4. wzór umowy"
2021-03-10 18:17:07 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "3. dokumentacja projektowa z przedmiarem 1 z 2 " w pozycji nr 3
2021-03-10 18:17:18 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "3. dokumentacja projektowa z przedmiarem 2 z 2" w pozycji nr 4
2021-03-10 18:17:18 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "4. wzór umowy" w pozycji nr 5
2021-03-10 18:17:18 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "5. formularz oferty" w pozycji nr 6
2021-03-10 18:19:10 Jacek Krzywoń Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2021-03-10 18:21:34 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-11 07:26:22 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "2. specyfikacja warunków zamówienia"
2021-03-11 07:26:22 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "2. specyfikacja warunków zamówienia" w pozycji nr 2
2021-03-11 07:26:23 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-11 07:34:02 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP"
2021-03-11 07:34:02 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP" w pozycji nr 1
2021-03-11 07:34:03 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-11 07:45:38 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP"
2021-03-11 07:45:38 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP" w pozycji nr 1
2021-03-11 07:45:38 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP" w pozycji nr 7
2021-03-11 07:45:39 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-11 08:15:06 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP"
2021-03-11 08:15:06 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP" w pozycji nr 7
2021-03-11 08:15:07 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-11 09:57:32 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "specyfikacja wersja do odczytu" w pozycji nr 8
2021-03-11 09:57:33 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-11 12:33:58 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "5. formularz oferty"
2021-03-11 12:33:58 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "5. formularz oferty" w pozycji nr 6
2021-03-11 12:33:59 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-19 14:25:22 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-19 14:26:10 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-19 14:26:55 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (2) " w pozycji nr 9
2021-03-19 14:26:56 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-19 14:28:50 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-30 15:17:47 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-30 15:18:45 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-30 15:20:04 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-30 15:26:44 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "8. wyjaśnienia treści SWZ" w pozycji nr 10
2021-03-30 15:26:45 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "9. załączniki do odpowiedzi" w pozycji nr 11
2021-03-30 15:26:45 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "10. PRZEDMIARY RYNEK (2)" w pozycji nr 12
2021-03-30 15:26:45 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (3) " w pozycji nr 13
2021-03-30 15:26:47 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-30 15:28:38 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "specyfikacja wersja do odczytu" na pozycję nr 3
2021-03-30 15:28:38 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP" na pozycję nr 8
2021-03-30 15:28:38 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (2) " na pozycję nr 9
2021-03-30 15:28:38 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "8. wyjaśnienia treści SWZ" na pozycję nr 10
2021-03-30 15:28:39 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-03-30 15:29:31 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP" na pozycję nr 1
2021-03-30 15:29:31 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "2. specyfikacja warunków zamówienia" na pozycję nr 2
2021-03-30 15:29:32 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-07 14:27:29 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-07 14:29:03 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-07 14:29:50 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "12. wyjaśnienia treści SWZ (2)" w pozycji nr 14
2021-04-07 14:29:50 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "13. załaczniki do odpowiedzi (2)" w pozycji nr 15
2021-04-07 14:29:50 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "14. fontanna" w pozycji nr 16
2021-04-07 14:29:50 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "15. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (4)" w pozycji nr 17
2021-04-07 14:29:52 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-07 14:31:01 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "9. załączniki do odpowiedzi" na pozycję nr 11
2021-04-07 14:31:01 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "10. PRZEDMIARY RYNEK (2)" na pozycję nr 12
2021-04-07 14:31:01 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (3) " na pozycję nr 13
2021-04-07 14:31:03 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-07 14:31:49 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (2) " na pozycję nr 9
2021-04-07 14:31:49 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "8. wyjaśnienia treści SWZ" na pozycję nr 10
2021-04-07 14:31:49 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "9. załączniki do odpowiedzi" na pozycję nr 11
2021-04-07 14:31:50 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-07 14:32:46 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "4. wzór umowy" na pozycję nr 6
2021-04-07 14:32:46 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "5. formularz oferty" na pozycję nr 7
2021-04-07 14:32:46 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP" na pozycję nr 8
2021-04-07 14:32:47 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-07 14:34:05 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "2. specyfikacja warunków zamówienia" na pozycję nr 2
2021-04-07 14:34:05 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "specyfikacja wersja do odczytu" na pozycję nr 3
2021-04-07 14:34:05 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "3. dokumentacja projektowa z przedmiarem 1 z 2 " na pozycję nr 4
2021-04-07 14:34:05 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "3. dokumentacja projektowa z przedmiarem 2 z 2" na pozycję nr 5
2021-04-07 14:34:05 Jacek Krzywoń Przesunięto załącznik o nazwie "4. wzór umowy" na pozycję nr 6
2021-04-07 14:34:06 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-07 14:35:42 Jacek Krzywoń Usunięto załącznik o nazwie "15. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (4)"
2021-04-07 14:35:42 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "15. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (4)" w pozycji nr 17
2021-04-07 14:35:44 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-13 13:55:56 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-13 13:56:07 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "16. wyjaśnienia treści SWZ (3)" w pozycji nr 18
2021-04-13 13:56:08 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-16 11:47:28 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-16 11:48:04 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-16 11:48:52 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-16 11:49:29 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "17. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (5)" w pozycji nr 19
2021-04-16 11:49:30 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-16 11:50:24 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-20 12:03:14 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-20 13:20:58 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-20 13:22:02 Jacek Krzywoń Dodano załącznik o nazwie "18. zestawienie 4-2021" w pozycji nr 20
2021-04-20 13:22:03 Jacek Krzywoń Aktualizacja
2021-04-20 13:22:37 Jacek Krzywoń Aktualizacja

Powrót