Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-06-26 12:59:18 Agnieszka Sokołowska Utworzenie
2019-06-26 12:59:56 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Gminny_Program_Opieki_nad_Zabytkami_na_lata_2018_2021(2)" w pozycji nr 1
2019-06-26 12:59:56 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "IV_35_18" w pozycji nr 2
2019-06-26 12:59:56 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "LVIII_869_18_GPPiRPA" w pozycji nr 3
2019-06-26 12:59:56 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Program na Rzecz Seniorow 2014-2023" w pozycji nr 4
2019-06-26 12:59:57 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "wieloletni program na lata 2015-2020" w pozycji nr 5
2019-06-26 12:59:57 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "XLVI_685_17-wspieranie rodziny na lata 2018-2020" w pozycji nr 6
2019-06-26 12:59:57 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "XV_209_15 program zdrowia psychicznego" w pozycji nr 7
2019-06-26 12:59:57 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "XXVII_418_16 nyska karta duzej rodziny-1" w pozycji nr 8
2019-06-26 12:59:57 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "XXVIII_442_16 strategia" w pozycji nr 9
2019-06-26 12:59:57 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "XXVIII_443_16 Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii" w pozycji nr 10
2019-06-26 12:59:57 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "ZMIANA_NKDR" w pozycji nr 11
2019-06-26 13:07:12 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Strategia_Rozwoju_Spolecznego_OFPN2020" w pozycji nr 12
2019-06-26 13:07:12 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "STRATEGIA_ROZWOJU_TRANSPORTU_OBSZARU_FUNKCJONALNEGO_PARTNERSTWO_NYSKIE_2020" w pozycji nr 13
2019-06-26 13:07:13 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Strategia_Rynku_Pracy_OFPN2020_FINAL" w pozycji nr 14
2019-06-26 13:10:10 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "UCHWALA_NR_XXXII_481_17_GMINNY_PROGRAM_REWITALIZACJI_GMINY_NYSA" w pozycji nr 15
2019-06-26 13:13:19 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Ocena Oddzia na Srodowisko_Strategia Nysa_2BA" w pozycji nr 16
2019-06-26 13:13:20 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "raport z konsultacji spolecznych strategii" w pozycji nr 17
2019-06-26 13:13:20 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Strategia Gminy Nysa 2014-2023" w pozycji nr 18
2019-06-26 13:13:20 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Uzasadnienie i podsumowanie SOOS_2BA" w pozycji nr 19
2019-06-26 13:13:21 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Zal nr 1 Diagnoza" w pozycji nr 20
2019-06-26 13:13:21 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Zal nr 2 Lista zadan" w pozycji nr 21
2019-06-26 13:13:21 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Zal nr 3 Analiza mozliwosci" w pozycji nr 22
2019-06-26 13:13:21 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "Zal nr 4 Analiza SWOT" w pozycji nr 23
2019-06-26 13:21:18 Agnieszka Sokołowska Dodano załącznik o nazwie "LVIII_870_18_program_współpracy_2019" w pozycji nr 24
2019-06-26 13:22:15 Agnieszka Sokołowska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-10-24 08:56:46 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "strategia_oswiatowa" w pozycji nr 25
2019-10-24 08:56:48 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2019-10-24 09:00:21 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-02-01 08:21:58 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Wyciąg z protokołu LXVII - monitoring" w pozycji nr 26
2023-02-01 08:21:58 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Wyciąg z protokołu LXVII sesji Rady Miejskiej w Nysie- zatwierdzenie monitoringu" w pozycji nr 27
2023-02-01 08:21:59 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-02-01 08:24:15 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-02-01 10:13:16 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "GPOnZ Nysa 2022-25_korekta.4" w pozycji nr 28
2023-02-01 10:13:17 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "uchwala_ogloszona" w pozycji nr 29
2023-02-01 10:13:18 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-02-01 10:14:30 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-03-13 08:53:00 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-03-13 08:54:45 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "MONITORING REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH CELÓW OPERACYJNYCH STRATEGII RYNKU PRACY OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE " w pozycji nr 30
2023-03-13 08:54:45 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Tabela 1" w pozycji nr 31
2023-03-13 08:54:45 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Tabela 2" w pozycji nr 32
2023-03-13 08:54:45 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Tabela 3" w pozycji nr 33
2023-03-13 08:54:45 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "wyciąg z protokołu sesji" w pozycji nr 34
2023-03-13 08:54:46 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-03-13 08:59:26 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-04-03 11:43:12 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-04-03 11:43:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "protokół-zatwierdzenie_montoringu_strategii_rozwoju_społ" w pozycji nr 35
2023-04-03 11:43:25 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Wskaźniki 2018_2022-strategia rozwoju społecznego" w pozycji nr 36
2023-04-03 11:43:26 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-04-03 11:46:24 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-06-12 14:41:28 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "Tabela realizacji celów strategicznych Strategii Transportu OF PN2020 - (skan)" w pozycji nr 37
2023-06-12 14:41:29 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-06-12 14:41:45 Agnieszka Złotowska Dodano załącznik o nazwie "wyciąg portokołu sesji - monitoring strategii transportu" w pozycji nr 38
2023-06-12 14:43:47 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-06-12 14:44:27 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2023-06-12 14:45:37 Agnieszka Złotowska Aktualizacja
2024-05-20 09:31:09 Magdalena Merkel Aktualizacja
2024-05-20 09:36:36 Joanna Mrukowicz-Ternik Dodano załącznik o nazwie "Uchwała_Polityka senioralna Gminy Nysa na lata 2024-2033" w pozycji nr 39
2024-05-20 09:36:37 Joanna Mrukowicz-Ternik Aktualizacja
2024-05-20 09:37:23 Joanna Mrukowicz-Ternik Aktualizacja
2024-05-20 09:40:53 Magdalena Merkel Aktualizacja
2024-05-20 09:42:55 Magdalena Merkel Aktualizacja
2024-05-20 09:50:59 Magdalena Merkel Aktualizacja
2024-05-20 09:54:28 Magdalena Merkel Aktualizacja
2024-05-20 10:05:35 Magdalena Merkel Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała_Polityka senioralna Gminy Nysa na lata 2024-2033" na "Uchwała_Polityka senioralna Gminy Nysa na lata 2024-2030"
2024-05-20 10:05:36 Magdalena Merkel Aktualizacja

Powrót