BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nysie, obręb Zamłynie, w rejonie ul. Lazurowej.


Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")


 INFORMACJA O ODWOŁANIU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

                

Działając na podstawie art. 38 pkt. 4, Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia      21 sierpnia 1997 r., (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 65 z dnia 15.01.2020r.), Burmistrz Nysy odwołuje przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nysie, obręb Zamłynie, w rejonie ul. Lazurowej.

                  Przyczyną odwołania jest konieczność ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie, która polegać będzie na ograniczeniu sposobu użytkowania części przedmiotowej nieruchomości w zakresie istniejącej na działce magistrali wodociągowej O800 oraz kolektora sanitarnego O150 wraz z pasem eksploatacyjnym poprzez każdorazowe udostepnienie nieruchomości przedsiębiorcy, w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacja, konserwacją, modernizacją, remontami, usuwaniem awarii, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.

W załączeniu pełna treść uniewaznienia - plik: odwołanie przetargu.pdf