Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.157.2019.TD Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla Wodociągów i Kanalizacji "AKWA" Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa, pozwolenia wodnoprawnego.