Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

„Budowa wiaty śmietnikowej na podwórku w rejonie ul. Tkackiej – Wyzwolenia – Miarki w Nysie

– opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 9 lipca 2024 r. o godzinie 9:00

 

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

-------------------------------------------------------------------------

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt iż, cena jedynej złożonej oferty (tj. 141.450,00 zł) przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 50.000,00 zł brutto).