Burmistrz Nysy

 

ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego w ilości 502,52 m3.

 

 Termin skladania ofert upływa w dniu 22 listopada 2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")