BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości gruntowej położonej w Nysie w rejonie ul. Bohaterów Warszawy

 Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,

 Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")