Burmistrz Nysy

ogłasza kolejny przetarg publiczny na sprzedaż drewna

Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2024 r. o godzinie 12:00

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy zostały zawarte w załączonym ogłoszeniu (plik: „Ogłoszenie – kolejny przetarg.pdf”)

Zbywca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu w każdej chwili i w każdym czasie.