Wnioskodawca: Gmina Nysa

informuje, iż Beneficjent

PARAFIA PRZY BAZYLICE ŚW. JAKUBA ST. APOSTOŁA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE

ogłosił  postępowanie o udzielenie zamówienia pn.

 

„Renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej w Bazylice Mniejszej w Nysie”

Inwestycja dofinansowana  ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania zakupowego na wybór Wykonawcy Inwestycji

 

  W załaczeniu pełna treść zaproszenia z załącznikami

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

W załaczeniu wyjaśnienia treści zaproszenia plik: "Odpowiedzi na zapytania - renowancja stolarki drzwiowej Bazyliki w Nysie.pdf"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Renovatio Paweł Tabaszewski

Ul. Wiejska 118, 48-300 Jędrzychów

 

 

Cena ofertowa brutto: 427.612,03 zł.