Burmistrz Nysy

ogłasza I przetarg publiczny na sprzedaż drewna.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego 2024 r. o godzinie 12:00

 

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "Ogłoszenie - sprzedaż drewna.pdf")

 

 

Zbywca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu w każdej chwili i w każdym czasie.