Wnioskodawca: Gmina Nysa

informuje, iż Beneficjent

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

Ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa

ogłosił  postępowanie o udzielenie zamówienia pn.

 

Remont pomieszczenia czytelni i klatki schodowej w budynku Domu Wagi Miejskiej w Nysie

Inwestycja dofinansowana  ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji.  

 

 

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   

    

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e93c23ae-cb0d-11ee-a84d-d63fc4d19e65