Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej – wzmocnienie stropu budynku

Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Radosław Staros  

Firma Usługowo - Handlowa „ STAROS”

48-385 Otmuchów Piotrowice Nyskie 15

 Cena ofertowa brutto: 88.999,02 zł