Wnioskodawca: Gmina Nysa

informuje, iż Beneficjent

Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Bracka 18, 48-300 Nysa

ogłosił  postępowanie o udzielenie zamówienia pn.

„Remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami (bez kopuł)”

 

Inwestycja dofinansowana  ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji.  

 

 

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   

    

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73530014-c1b3-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1