Zapytanie ofertowe na demontaż pojazdów usuniętych z dróg
na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2024 r.

 

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia z załącznikami