BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  o powierzchni 10,0692 ha. położonej w Nysie obręb ewidenycjny Wróblewskiego


Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie

 ul. Kolejowa 15, sala nr 200

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu  oraz termin przetargu i wpłaty wadium,  został zawarty w  załączonym ogłoszeniu plik "ogłoszenie.pdf"