Burmistrz Nysy

 

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Touran.

 

 Termin skladania ofert upływa w dniu 30 października 2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")