Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Kępnicy - dostawa materiałów

 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2023 r. o godzinie 10:00

 

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

CENTRUM BUDOWLANE „ERIGO”

Cukierda Spółka Jawna

ul. Nowowiejska 5, 48-303 Nysa

 

Cena ofertowo brutto: 29.999,86 zł