Burmistrz Nysy

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Polski Fiat 126p.

 

 Termin skladania ofert upływa w dniu 17 października 2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie