BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę stanowisk wydzielonych nieruchomości gruntowych położonych w Nysie przy ulicy Saperskiej,  

ulicy Złotogłowickiej  i ulicy Eichendorffa.

 

1. ul. Saperska, działka nr 12/4 - wydzielone stanowiska od nr 1 do nr 6 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1),

2. ul. Złotogłowicka, działka nr 206 - wydzielone stanowiska o nr:  5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 (zgodnie z załącznikiem graficznym 2),

3. ul. Eichendorffa, działka nr 43/8 - wydzielone stanowisko nr 1  (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3).

 

UWAGA !

Przetargi  odbędą się w dniu 23 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie


Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")