Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Kępnicy - dostawa materiałów

Termin składania ofert upływa w dniu 2 października  2023  r. o godzinie 10:00

  

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami