Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morowie.”


Termin składania ofert upływa w dniu 29 września 2023 r. o godzinie 10:00

  

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami