Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Mieczysława I w Nysie – wymiana 95 mb ogrodzenia 


Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2023 r. o godzinie 12:00

  

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

-----------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Sowiogórska Palarnia Kawy

Justyna Ziemianek

ul. Stefana Batorego 10, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

 

Cena ofertowo brutto: 66.000,00 zł