BURMISTRZ NYSY

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 nieruchomości gruntowej położonej w Nysie w rejonie ul. Bohaterów Warszawy

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,

 

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "Ogłoszenie.pdf")