BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego

stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa.

 

Działka nr 18/27 o powierzchni 3955 m2

 

 

 

 

 Przetarg odbędzie się  w dniu 18 sierpnia  2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym  ogłoszeniu:

plik: "ogłoszenie Szlak Chrobrego dz. 18_27.pdf"