Koordynator ds. Dostępności: Barbara Zając
Telefon: 77 408 05 26
e-mail: b.zajac@www.nysa.pl