BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nysie, w rejonie ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś

(usługi handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży ponad 2000m2)

 Przetarg odbędzie się  w dniu 20 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie

ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")