Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) w I kwartale 2023 roku.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż w I kwartale 2023 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 1 501,54.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż w II kwartale 2023 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 6 387,49.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż w III kwartale 2023 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 428,31.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż w IV kwartale 2023 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 2 838,04.