Burmistrz Nysy

ogłasza I przetarg publiczny na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego

marki Mercedes-Benz 608D

Termin składania ofert upływa w dniu 14 kwietnia 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte w załączonym ogłoszeniu (plik: "Ogłoszenie.pdf”)