Burmistrz Nysy

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej kontenerową stacja gazową wraz z przyłączem gazu, położonej

w Nysie, obręb Śródmieście w rejonie ul. Szlak Chrobrego

 

 Przetarg odbędzie się  w dniu 21 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, 

zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")