BURMISTRZ NYSY
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - usługowego o powierzchni użytkowej 130,01 m2, położonego na parterze budynku  mieszkalno - usługowego w Nysie przy ul. Rynek 32.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie 

ul. Kolejowa 15.

 Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")

 Lokal można oglądać w dniu 12 kwietnia 2023 r. w godz. od. 10:00-10:30

UWAGA ! ZMIANA TERMINU OGLĄDANIA LOKALU

Zmienia się termin oglądania lokalu na dzień 04 maja 2023 r. w godz. od 10:00-10:30