Miejski Zakład Komunikacyjny w Nysie Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 59

48-303 Nysa

BIP MZK w Nysie Sp. z o.o.

Prezes: Piotr Janczar

Rada Nadzorcza Spółki*:

            1.      Dąbrowska Bożena               

2.      Franeczek Dorota Małgorzata 

3.     Toczek Piotr Janusz

      4.      Kliś Tadeusz

   5.      Poterała Iwona

*Osoby podano w kolejności alfabetycznej. Trzy pierwsze osoby - powołane przez Burmistrza Nysy. Dwie pozostałe osoby - wybrane przez pracowników Spółki.