Burmistrz Nysy
ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż drewna.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2023 r. o godzinie 12:00

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie - sprzedaż drewna.pdf")


Zbywca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu w każdej chwili i w każdym czasie.