BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (użytkowego),

położonego w Nysie przy ul. Moniuszki 8

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie

ul. Kolejowa 15,

 Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu