BURMISTRZ NYSY
 
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa

Dane ewidencyjne nieruchomości:

Działka nr 18/25 o powierzchni 2439 m2; karta mapy 24; symbol klasouż: Bp; Poz. rej. G2242.
Księga wieczysta OP1N/00084137/5

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")