Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 10 a

48-300 Nysa

BIP NEC Nysa Sp. z o.o.

Prezes:  Artur Pawlak

Rada Nadzorcza Spółki*:

             1.      Kałuża - Swoboda Małgorzata

2.    Kawa Marek  

  3.      Markiewicz Aleksandra Maria

            4.      Gibas Andrzej Jan

           5.      Horodyski Janusz

*Osoby podano w kolejności alfabetycznej. Trzy pierwsze osoby - powołane przez Burmistrza Nysy. Dwie pozostałe osoby - wybrane przez pracowników Spółki.