Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Wycinka i pielęgnacja wytypowanych drzew na terenach gminnych

Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

„WRZOS”

ul. Wyspiańskiego 1, 48-300 Nysa

cena ofertowa brutto:  47.520,00 zł