BURMISTRZ NYSY

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nysie  w rejonie ulicy Stanisławowskiej, obręb Zamłynie

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "Ogłoszenie.pdf")