BURMISTRZ NYSY
 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - usługowego o powierzchni użytkowej 11,63 m2, położonego w suterenie budynku  mieszkalno - usługowego w Nysie przy ul. Prudnickiej 13.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie  ul. Kolejowa 15.

Wadium należy wnieść  nie póżniej niż do dnia 17 lutego 2023 r. 

 Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")

 Lokal można oglądać w dniu 06 lutego 2023 r. w godz. od. 10:00-10:15