Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Dostawa laptopa z oprogramowaniem


        Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2022 r. o godzinie 14:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

--------------------------------------------------

---------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski

ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk

cena ofertowa brutto - 6.143,85 zł