Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Nadzór weterynaryjny obejmujący: 

       1. stały nadzór nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt położonym w Konradowej 2 

2. świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej oraz świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad wolno żyjącymi (w tym dzikimi) zwierzętami na terenie Gminy Nysa

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Przychodnia Weterynaryjna BERNARDYN Jacek Opara

Konradowa 7B, 48-303 Nysa

cena ofertowa brutto: 98.712,00 zł